Bankçılığın gələcəyi: CrediVault-un blokçeyn həlli

CrediVault platforması bank kreditorlarına normativ tələbatlara uyğunluğu təmin etmək və istehlakçı inamını artırmaq üçün dəyişməz sübutlar təqdim edir.

Bankçılığın gələcəyi: CrediVault-un blokçeyn həlli

CrediVault platforması bank kreditorlarına normativ tələbatlara uyğunluğu təmin etmək və istehlakçı inamını artırmaq üçün dəyişməz sübutlar təqdim edir.

Uyğunluq problemlərinin həlli: maliyyə sənayesində datanın düzgün idarə edilməməsi

Normativ tələbatlara uyğunluq

Təşkilatlar və üçüncü tərəf təminatçıları tərəfindən istifadə edilən bir çox proqram platformaları arasında məlumatları etibarlı və dəyişməz şəkildə uyğunlaşdıran məlum proqram təminatı sistemləri yoxdur. Bu qara boşluq komplayns risklərini və əməliyyat səmərəsizliyini artırır.

Brendın məsuliyyəti

Etibar azaldıqda və istehlakçılar məyus olduqda şirkətin brendləri riskə məruz qalır. Qeyri-dəqiq, etibarsız və düzgün işlənməmiş istehlakçı məlumatları təşkilatlarla müştəriləri arasında inamı təhdid edir.

Hüquqi məsuliyyət

Tənzimləyicilər və istehlakçılar təşkilatlara hüquqi məsuliyyət daşıyırlar. Mülki iddialar və cinayət ittihamları həm yaxşı, həm də pis iştirakçılara təsir edir.

Uyğunluq problemlərinin həlli: maliyyə sənayesində datanın düzgün idarə edilməməsi

Normativ tələbatlara uyğunluq

Təşkilatlar və üçüncü tərəf təminatçıları tərəfindən istifadə edilən bir çox proqram platformaları arasında məlumatları etibarlı və dəyişməz şəkildə uyğunlaşdıran məlum proqram təminatı sistemləri yoxdur. Bu qara boşluq komplayns risklərini və əməliyyat səmərəsizliyini artırır.

Brendın məsuliyyəti

Etibar azaldıqda və istehlakçılar məyus olduqda şirkətin brendləri riskə məruz qalır. Qeyri-dəqiq, etibarsız və düzgün işlənməmiş istehlakçı məlumatları təşkilatlarla müştəriləri arasında inamı təhdid edir.

Hüquqi məsuliyyət

Tənzimləyicilər və istehlakçılar təşkilatlara hüquqi məsuliyyət daşıyırlar. Mülki iddialar və cinayət ittihamları həm yaxşı, həm də pis iştirakçılara təsir edir.

Kredit təşkilatları və xidmət təminatçıları üçün həllər

Müasir data idarəetmə vasitələri ilə səmərəliliyin, uyğunluğun və etibarın optimallaşdırılması

Datanın çevik strukturlaşdırılması

Banklara həm standart komplayns bəndləri, həm də zəruri olduqda xüsusi bəndlər daxil olmaqla məlumatlarını asanlıqla idarə etməyə imkan verir

Vahid qeyd sistemi

Xidmət işçilərinin hər bir hərəkətini yoxlayır və qeyd edir, uyğunluğu optimallaşdırır və platformalardakı məlumatları birləşdirərək səmərəliliyi artırır

Hüquqi mülkiyyət zənciri

Mülkiyyət və xidmət təyinatlarındakı dəyişikliklərin tarixçəsini reyestrdə etibarlı şəkildə saxlayır, hüquqi riskləri azaldaraq brendin məsuliyyətini və etibarını artırır

CrediVault-un dəyişməz dəlil texnologiyası ilə müştərilərin etibarını qazanın

Saxtakarlıqdan güvənə doğru: CrediVault real nəticələrə necə nail olur

Güvən və etibarın artması

CrediVault-un blokçeyn texnologiyası ilə təşkilatlar kritik əməliyyatlarının dəyişməzliyini və dəqiqliyini təmin edə bilər ki, bu da istehlakçıların güvənini və etibarını artırır. Bu, daha çox müştəri sadiqliyinə və saxlanmasına və təşkilatın nüfuzunun yaxşılaşmasına səbəb olur.

Daha sürətli qərar qəbulu və pul vəsaitlərinin emalı

Banklar və digər təşkilatlar CrediVault platformasından istifadə edərək, əməliyyatların səmərəliliyini artıra bilər ki, bu da kredit və digər maliyyə əməliyyatlarının daha sürətli həllinə və emal edilməsinə gətirib çıxarır. Bu, təkcə təşkilata deyil, həm də vəsaitlərini vaxtında alan istehlakçılara fayda verəcək.

Normativ tələblərə uyğunluq risklərinin azaldılması və data bütövlüyünün artırılması

CrediVault-un blokçeyn platforması qaydalarla uyğunluğu təmin etməklə və hüquqi riskləri azaltmaqla dövlət tənzimləyicilərini dəyişməz dəlillərlə təmin edir. Bundan əlavə, məlumatların dəqiqliyi və bütövlüyü artır, bu da həm təşkilatlar, həm də istehlakçılar üçün saxtakarlıq və ümidsizlik riskini azaldır.

Dəyişməz datanın gücü: blokçeyn bankçılıq üçün məlumatların bütövlüyünü necə təmin edir

Məlumatlara müdaxilə üçün həll

Blokçeyn ilə məlumatlar silinməsi və ya dəyişdirməsi mümkün olmayan dəyişməz şəkildə yazılır. Bu, saxta fəaliyyət riskini aradan qaldırır və istehlakçıların etibarını artırır. CrediVault, müəssisənin blokçeyn platforması və sənaye həlləri üçün modul blokçeyn çərçivəsi və standartı təklif edən açıq mənbəli bir layihə olan Hyperledger Fabric üzərində qurulmuşdur.

Kritik əməliyyatlar üçün təhlükəsiz blokçeyn platforması

CrediVault kritik əməliyyatların daimi reyestrini aparmağa imkan verən etibarlı blokçeyn platformasıdır. Texnologiyamız datanın dəqiqliyini, versiyaya nəzarəti, şəffaflığı, hüquqi mülkiyyət zəncirini və məlumatın dəyişməzliyini artırır. Maliyyə sənayesi üçün çoxsaylı tətbiqlərlə CrediVault normativ tələbatlara uyğunluğu, istehlakçının qorunmasını və brend bütövlüyünün qorunmasını yaxşılaşdırır.

Our Impact in the Words of Our Clients

Achievement statement

Testimonial Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut

John B. CEO, Firefly

Kritik əməliyyatları idarəetmə tərzinizdə inqilab etməyə hazırsınızmı?

CrediVault-u seçin

Kritik əməliyyatları idarəetmə tərzinizdə inqilab etməyə hazırsınızmı?

CrediVault-u seçin